Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen over de uitvoering van het onderhoud aan de uiterwaarden.

Veelgestelde vragen


Uitvoering

Wat is de planning voor dit project?

Het onderhoud zal worden uitgevoerd in september en oktober.

Kan ik het gebied tijdens de uitvoering wel betreden? Bijvoorbeeld om mijn hond uit te laten of een rondje te rennen in het gebied?

De plekken waar de uitvoering plaats vindt zullen borden geplaatst worden, wij raden af het terrein dan te betreden tijdens de uitvoering voor de veiligheid. Zodra het werk gereed is kunt u alle paden weer betreden.

Wat gaat er precies gebeuren?

Maaien en snoeien. Dit zal enkel gebeuren op locaties waar dit in het verleden ook al heeft plaatsgevonden. Wij gaan dus nadrukkelijk géén bomen kappen of onderhoud plegen op locaties die in de vorige ronde al waren vrijgesteld.

Pioniervegetatie (o.a. gras en riet) wordt kort gemaaid.

Uitgelopen stobben worden gesnoeid. Dit gaat in de meeste gevallen met de hand.

Gebruikt u zwaar materieel?

De uitvoerder werkt met maaiploegen en handwerkploegen. Maaien geschiedt met een tractor, waarmee vervolgens ook het gemaaide materiaal afgevoerd wordt.

Gaat u bomen kappen?

Nee, we gaan niet kappen. Enkel maaien en snoeien.

Ik wil zelf onderhouden, kan dat?

Wij voeren het werk liever zelf uit. Dit kan in samenspraak met u, om aan uw wensen zoveel als mogelijk tegemoet te komen. Dan kunnen wij zorgdragen dat aan alle wet- en regelgeving wordt voldaan en de voortgang volgens de geldende maatstaven wordt gerapporteerd. U maakt dan ook geen kosten.

Mag ik het vrijgekomen maaisel of snoeimateriaal zelf houden?

Ja dat mag. Als u bij het verlenen van toestemming via e-mail of telefonisch aangeeft dat u deze wens heeft, geven wij dit mee aan de uitvoerder. U bent dan wel verplicht zelf te zorgen dat het vrijgekomen materiaal op tijd verwijderd wordt.
 
Communicatie

Hoe stemmen we de uitvoering af?

Wij leggen in overleg met u uw wensen ten aanzien van communicatie en uitvoering vast. De uitvoerder (Krinkels) zal enkele dagen voorafgaand aan het daadwerkelijke onderhoud nog contact met u opnemen voor betreding van uw perceel.

Na afloop van het onderhoudswerk zullen wij nogmaals contact met u opnemen om met u te verifiëren of alles volgens wens is verlopen.

Hoe wordt er gecommuniceerd met eigenaren van percelen waar begroeiing moet verdwijnen?

Alle eigenaren van dergelijke percelen hebben deze zomer een brief ontvangen. Deze eigenaren zullen daarnaast nog door de aannemer worden gebeld vlak voor het onderhoud en zullen we na het onderhoud nog contact opnemen voor de akkoord uitvoering.

Waar kan ik terecht met vragen of klachten over de uitvoering?

Voor vragen of klachten kunt u bellen naar 030-6594372 of mailen naar stroomlijn@lievensecso.com

Ik wil ook in de komende jaren op de hoogte worden gehouden van nieuwe onderhoudsrondes

Dat kan. Ook in de opvolgende jaren moet aan dezelfde wet- en regelgeving worden voldaan. Dat betekent dat wij volgens dezelfde procedures als dit jaar zullen werken, en dat u ook dan op de hoogte wordt gesteld als het onderhoud daadwerkelijk plaats gaat vinden.

Waar kan ik zien wat er precies moet gebeuren?

Elders op deze website vindt u een interactieve kaart waarop u de te onderhouden percelen en vegetatie kunt zien.

 
Natuur

Hoe is natuurbescherming geregeld?

Het ecologisch adviesbureau Natuurbalans (http://www.natuurbalans.nl/) adviseert de uitvoerder over locatie-specifieke (potentieel) aanwezige beschermde soorten, habitats, en relevante natuurwetgeving. Gedurende de uitvoering wordt hier conform de Natuurbeschermingswet rekening mee gehouden en werkt men volgens het Ecologisch Werkprotocol.

De uitvoerder coördineert de ruimtelijke voortgang met een GIS (GPS) applicatie.

 
Financieel/betalingen

Moet ik iets betalen voor dit onderhoud?

Nee, wij verrichten het onderhoud voor u, Rijkswaterstaat betaalt.

Hoe wordt schade aan mijn perceel of eigendommen afgehandeld?

Uitgangspunt is dat wij het terrein na uitvoering achter laten zoals we het hebben aangetroffen. We veroorzaken dus geen schade aan het terrein. Dit betekent dat eventueel tijdelijk verplaatste hekwerken weer teruggeplaatst worden. Mocht onverhoopt toch schade ontstaan, dan gaan we met u in overleg over hoe we dit kunnen herstellen.

Hoe wordt eventuele schade aan agrarische opbrengst gecompenseerd?

Schade aan landbouwgewassen wordt afgehandeld conform de standaard LTO/Gasunie (2018) tarieven en procedures.

Krijg ik geld voor het vegetatiemateriaal wat jullie van mijn perceel halen?

Nee. Wij verrichten het onderhoud gratis, en wij hebben de plicht het materiaal uit de uiterwaarden te verwijderen.

Krijg ik geld voor het gebruik van mijn transportroute?

Nee. De werkzaamheden verlopen conform vigerende wetgeving (Waterwet, Natuurbeschermingswet), waardoor de uitvoering een verplichting is. Mocht onverhoopt schade aan uw eigendommen ontstaan, dan gaan we met u in overleg over hoe we dit kunnen herstellen.