Organisatie

Krinkels verzorgt het maaien en snoeien van de uiterwaard en Natuurbalans zorgt ervoor dat we voldoen aan de Wet natuurbescherming. Lievense is verantwoordelijk voor de afstemming met eigenaren en (erf)pachters van percelen, alsook de eigenaren van percelen die dienen als toegangsweg naar andere percelen.

Over Krinkels

Krinkels is een totaal aannemer op het gebied van Groen, Infra, Water en Sport. Duurzaam kwaliteitsbeheer en vakkundige inrichting van de openbare ruimte in Nederland is onze kracht en specialiteit. Wij werken door heel Nederland. Het hoofdkantoor is gevestigd in Breda en er zijn vestigingen in Alkmaar, Arnhem, Eindhoven, Heerlen, Hengelo, Nagele, Venlo, Wateringen, Wouw en Zuidwolde. Door de landelijke spreiding staat Krinkels altijd dicht bij haar klanten, wat het mogelijk maakt zowel regionale als landelijke klanten te bedienen. Voor meer info: https://www.krinkels.nl/

Over Lievense

Lievense is een multidisciplinair advies- en ingenieursbureau op gebied van bouw, infra, water en milieu. Wij hechten grote waarde aan de relatie met onze klanten en partners. Daarom krijg je bij ons altijd een expert aan tafel. Onze mensen zijn vakspecialisten en werken op basis van onze 7 zekerheden. Daardoor hebben zij grip op ieder project. Met onze transparante en doelgerichte werkwijze weet je precies waar je aan toe bent. Voor elk vraagstuk, klein of groot, hebben wij een oplossing die werkt. Met Lievense ben je in control! Voor meer info: https://www.lievense.com/

Over Natuurbalans

Sinds 1992 richt Natuurbalans-Limes Divergens uit Nijmegen zich op ecologisch onderzoek en advies in heel Nederland. Onze 18 medewerkers hebben een brede kennis van flora, zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën, vissen, en insecten. Inmiddels hebben we ook ruime ervaring op het gebied van natuurbeleid en natuurwetgeving. Deze kennis zetten we in voor inventarisaties, monitoringsprogramma’s, beheersplannen en toetsingen in het kader van de natuurwetgeving. Voor meer info: http://www.natuurbalans.nl