Onderhoud uiterwaarden

Krinkels, Lievense en Natuurbalans plegen de komende maanden onderhoud in veel uiterwaarden in Nederland. Dit als vervolg op het onlangs afgeronde project Stroomlijn.

Door een toename van de hoeveelheid water in de Nederlandse rivieren hebben de rivieren en uiterwaarden vaker te maken met hoogwater. Bomen, struiken en ophopend vuil kunnen de afvoer van rivierwater naar zee belemmeren. Het opstuwen van rivierwater vergoot het risico op overstromingen. In de periode 2015-2017 hebben Krinkels, Lievense en Natuurbalans in opdracht van Rijkswaterstaat samen met terreineigenaren en -beheerders de begroeiing van de uiterwaarden langs de Boven-Rijn, Waal en bedijkte Maas aangepakt. Hoogwater kan nu gemakkelijker via de uiterwaarden afgevoerd worden naar zee.
Dat betekent niet dat het werk klaar is. Om te voorkomen dat deze vegetatie terug groeit zorgen wij in opdracht van Rijkswaterstaat dat het onderhoud gepleegd is voor de start van het hoogwaterseizoen op 1 november. Hiervoor maaien en snoeien wij in september en oktober op in totaal 260 hectare grond langs de IJssel, Neder-Rijn, Lek, Waal, Boven-Rijn, bedijkte- en onbedijkte Maas, te zien op de kaart hieronder.

Bent u een terreineigenaar of erfpachter?
Dan hebben wij u een brief gestuurd met een toestemmingsformulier om te maaien en snoeien, en het afvoeren van dit maaisel.

Wij zijn tijdens kantooruren te bereiken via
(030) 659 43 72 en via stroomlijn@lievense.com