Uitvoering Stroomlijn


Welkom op de website van de uitvoering van het Programma Stroomlijn voor de uiterwaarden langs Boven-Rijn, Waal, Pannerdensch Kanaal, Boven-Merwede en de bedijkte Maas. Bent u op zoek naar informatie voor een andere rivier? Kijk dan op: www.rijkswaterstaat.nl/stroomlijn

Het Programma Stroomlijn zorgt voor betere doorstroming van de rivieren bij hoogwater, door bomen en struiken die in de stroombaan van de rivier staan te verwijderen. Hierdoor wordt het risico op overstromingen verkleind.

Krinkels-CSO verzorgt de uitvoering van dit programma Stroomlijn in opdracht van Rijkswaterstaat. Op deze website vindt u actuele informatie over de uitvoering, kunt u zien wat er in uw omgeving gebeurt en hoe u contact met ons kunt opnemen.

meer informatie over het project

 

Krinkels-CSO is tijdens kantooruren te bereiken via
(030) 659 43 72 en via krinkels@cso.nl