Vergunningaanvraag en informatiemarkt Lithse Ham

Ontwerp Lithse Ham

Ontwerp Lithse Ham

De vergunningaanvraag voor het verwijderen van begroeiing in de Lithse Ham (cluster 8) ligt ter inzage van 27 april tot en met 7 juni. Op 29 mei lichten we de plannen toe tijdens een informatiemarkt. Deze uiterwaard viel eerst buiten de opdracht van Krinkels-CSO omdat hier een ander project zou worden uitgevoerd. Nu duidelijk is dat dit niet doorgaat, heeft Rijkswaterstaat ons gevraagd om de begroeiing binnen de stroombaan in de Lithse Ham te verwijderen.

Ontwerpsessie met gemeente

Het ontwerp voor de Lithse Ham is opgesteld in een ontwerpsessie ter plaatse met een landschapsarchitect en gebiedsbeheerder van de gemeente Oss, die eigenaar is van de grond in het gebied. In dit ontwerp is onder andere rekening gehouden met een bever, waardoor in de rechterplas vrijwel geen vegetatie verwijderd hoeft te worden. De uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats na het broedseizoen.

Informatiemarkt 29 mei

Tijdens de inzagetermijn organiseren we een informatiemarkt voor omwonenden en andere geïnteresseerden. Deze vindt plaats op 29 mei in Brasserie Goed Toeven, aan De Lithse Ham 3 te Lith. De uitnodiging daarvan wordt de komende weken verspreid via de gemeente en lokale media.

Vergunningen en ontwerpen in zien

De vergunningen kunt u inzien op de website www.coordinatiestroomlijn.nl. Hier vindt u ook meer informatie over de reactiemogelijkheden. Ook kunt u de stukken bekijken op het gemeentehuis te Oss. Op de pagina Vergunningen kunt u zien welke gebieden in welk cluster vallen en leest u alles over het gevolgde proces. Wilt u zien welke begroeiing wordt verwijderd in uw omgeving? Kijk dan op de pagina Uw uiterwaard.