Uw uiterwaard

Op onderstaande kaart kunt u het ontwerpproces voor uw uiterwaard volgen. Toets uw adres of postcode in, gebruik de + / – toetsen of scroll om in te zoomen op het gewenste gebied.

Op de kaart ziet u welke begroeiing er mogelijk zal verdwijnen omdat deze met hoogwater de doorstroming van de rivier beperkt, de zogenoemde ontwerpopgave. Op de pagina Projectinformatie leest u hoe bepaald wordt wat verwijderd moet worden. Wanneer u op een uiterwaard klikt, ziet u wat de stand van zaken is voor dit gebied. Afhankelijk van de fase geeft de kaart de ontwerpopgave, het ontwerp bij de vergunningaanvraag of het definitieve ontwerp van de te verwijderen begroeiing weer. De Vegetatielegger van Rijkswaterstaat is als kaartlaag aan te zetten, zodat u kunt zien wat de totale begroeiing in de uiterwaard is.