Vergunningen

Eind 2014 hebben we de eerste vergunningaanvragen ingediend voor het verwijderen van de begroeiing. In 2015 volgden de tweede, derde, vierde en vijfde clusters aanvragen. Daarmee is voor alle uiterwaarden helder welke begroeiing we willen verwijderen om het rivierengebied veiliger te maken. Op deze pagina leest u hoe het verdere proces verloopt, hoe u daar op kunt reageren en om welke gebieden het gaat.

Wilt u van dit proces op de hoogte worden gehouden? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief.

Uitleg proces vergunningaanvragen

Na overleg met terreineigenaren en een zorgvuldige afweging van onder andere aanwezige natuur, wordt voor elke uiterwaard bepaald van welke begroeiing het wenselijk is dat deze verwijderd wordt. De vergunningen daarvoor worden aangevraagd. Deze vergunningaanvragen worden vervolgens behandeld door de daarvoor verantwoordelijke organisaties, zoals gemeenten, waterschappen en ministeries. Zij bepalen wat hun besluit over deze aanvragen is. De aanvragen en besluiten worden op de website www.coordinatiestroomlijn.nl verzameld en ter inzage gelegd. Ook zijn de stukken bij de betrokken gemeenten in te zien. Reageren kan mondeling of schriftelijk. Op de genoemde website staat precies beschreven hoe u kunt reageren.

Planning clusters vergunningaanvragen

De planning voor de vijf clusters vergunningaanvragen staat in onderstaande tabel.
Planning vergunningen Cluster 1 t/m 5 Cluster 6 Cluster 7 Cluster 8
Indienen vergunningaanvragen Besluiten zijn definitief Oktober t/m november 2016 Januari 2017 Maart 2017
Ter inzage legging Besluiten zijn definitief 15 december 2016 t/m 25 januari 2017 5 mei 2017 t/m 15 juni 2017 27 april 2017 t/m 7 juni 2017
Definitief besluit Besluiten zijn definitief 22 februari 2017 20 juli 2017 15 juni 2017
Beroepstermijn Besluiten zijn definitief 1 maart 2017 t/m 12 april 10 augustus 2017 t/m 21 september 28 juni 2017 t/m 9 augustus 2017

Welke uiterwaarden zitten in de welk cluster?

De vergunningen zijn aangevraagd voor de uiterwaarden waar we begroeiing willen verwijderen. Op de pagina Uw uiterwaard kunt u per uiterwaard zien om welke begroeiing het precies gaat. Onderstaande tabel laat per cluster zien wat de uiterwaarden zijn waarvoor de vergunningen zijn aangevraagd.

1e cluster 2e cluster 3e cluster 4e cluster 5e cluster* 6e cluster 7e cluster 8e cluster
Batenburg Afferdensche en Deestsche waarden Benedenwaarden De Bijland Dreumelse Waard Huissensche waarden noord Stiftsche uiterwaard Lithse Ham
Brakelsche benedenwaarden Afgedamde Maas De Kop Buiten OoyDrutense waarden oost Huissensche waarden Zuid
Dalemsche waard Bergsche Maas lo (km 236) De Zandmeren Buitenpolder Heerewaarden Gendtse waarden Doorneburgse buitenwaard
De Waarden Bergsche Maas lo (km 240) Gouden Ham Crevecouer Gouverneurse Polder
Greffeling Gamerensche waarden Groenlanden Dreumelsche waard Grobse Waard
Groote of Koningspleij (Rijn) Herwijnensche benedenwaard Hiensche uiterwaarden Drutensche waarden oost Herwijnense bovenwaard
Maaskampen Kerkenwaard Millingen Drutensche waarden west Ruyterwaard
Nabij Bergsche Maasdijk 2 Laagkamp Wamelsche uiterwaard Empel Willemspolder
Oijensche middenwaard Loenensche buitenpolder Winsensche uiterwaard Gendtsche waarden
Passewaaij Middelwaard Gouverneursche polder
Sleeuwijkerwaard / Groesplaat Pannerdensche buitenwaard Grobsche waard
Tiel Rijswaard Herwijnensche bovenwaard
Woelse Waard en Dalemse Gat Het Wilp Hoenzadriel
Zaltbommel (perceel 1) Wolferensche waard Industriehaven Heusden (Bakkersdam)
Woudrichem De Lithse Ham
Zaltbommel (perceel 2) Loonse waard
Loowaard (zuid)
De Lymen
Millingerwaard / Erlecomse Waard
Moespotsche waard
Ossekamp
Ruyterwaard
Stiftsche uiterwaarden
Tolkamer
Willemspolder

*Het vijfde cluster bestaat uit acht uiterwaarden waarvoor de vergunningen om de begroeiing te verwijderen al eerder aangevraagd of verleend zijn. In dit cluster gaat het om kleine eenmalige terreinaanpassingen die het toekomstige beheer beter mogelijk maken.

Ook zijn er een aantal uiterwaarden waarvoor duidelijk is dat er in het kader van Programma Stroomlijn geen begroeiing verwijderd hoeft te worden:
 • Bemmelsche waarden
 • Diendendsche Uiterdijk
 • Ewijcksche waard
 • Hedelsche Waard
 • Heesseltsche uiterwaard
 • Heumen
 • Hurwenensche uiterwaarden
 • Keent
 • Koornwaard
 • Lobberdensche Waard
 • Loowaard noord
 • Munnikenland