Start werkzaamheden in de Willemspolder

In week 40 starten we met de werkzaamheden ‘Duurzaam Beheer’ in de Willemspolder. Dit is één van de uiterwaarden waar we naast het verwijderen van de vegetatie ook het terrein eenmalig aanpassen om het beheer van de uiterwaard te vergemakkelijken. In de Willemspolder is de vegetatie al verwijderd. We gaan nu enkel de nog de terreinaanpassingen uitvoeren. Omdat in de Willemspolder een beverburcht aanwezig is, heeft onze ecoloog tijdens de voorbereiding van de werkzaamheden zorgvuldig gekeken naar welke terreinaanpassingen als gevolg van de aanwezigheid van de bever niet kunnen worden uitgevoerd. Het leefgebied van de bever in de Willemspolder komt door het uitvoeren van de werkzaamheden niet in gevaar.