Duurzaamheid

Het klimaat in Nederland verandert. Met het project Stroomlijn maken we ons land beter bestand tegen de grotere hoeveelheid neerslag en smeltwater die dit met zich meebrengt. Eén van de oorzaken van de klimaatverandering is de toename van broeikasgassen zoals CO2. Bewust omgaan met de CO2-uitstoot is dan ook een erg logische stap in dit project.

Bedrijfscombinatie Krinkels-CSO zet zich in om de CO2-uitstoot van dit project zo laag mogelijk te laten zijn. Krinkels en CSO werken binnen hun organisatie allebei aan reductie van hun CO2-uitstoot met behulp van de CO2-Prestatieladder. Meer informatie over hun inspanningen vindt u op de website van LievenseCSO of Krinkels.

Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden om de CO2-uitstoot te reduceren is de verwachte CO2-emissie in beeld gebracht. Onderstaand linkerplaatje laat zien dat dit in totaal 480 ton is en waardoor deze veroorzaakt wordt. Gedrag, digitale bewaking van de uitvoering, efficiënt werken en een logistiek goede planning hebben geleid tot verlaging van de verwachtte CO2-uitstoot. Momenteel worden de mogelijkheden bekeken om deze uitstoot nog kleiner te maken. Bijvoorbeeld door het gebruik van het programma ‘e-driver’, met dit programma worden onze chauffeurs gestimuleerd zo zuinig mogelijk te rijden. Klik op de plaatjes voor een vergroting.

Geschatte footprint

Huidige emissie

Verwachte emissie