Uitvoering in volle gang

Tractorsporen in de Middelwaard

Tractorsporen in de Middelwaard

Deze winter vindt de uitvoering van het kappen en maaien plaats in alle gebieden uit de eerste drie clusters vergunningen. Door de mogelijke aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven en de natte omstandigheden in veel uiterwaarden kan het werk niet overal in één keer plaatsvinden. De Uitvoeringsplanning laat zien wanneer het merendeel van het werk plaatsvindt. Als het werk er in uw uiterwaard nog niet klaar uit ziet, is de kans groot dat we terugkomen wanneer de omstandigheden beter zijn of er meer informatie beschikbaar is.

Voortgang vergunningaanvragen vierde cluster

Ewijcksche waard, waar geen begroeiing verwijderd wordt

Ewijcksche waard, waar geen begroeiing verwijderd wordt

In oktober en november 2015 lagen de vergunningaanvragen uit het vierde cluster ter inzage. Hierop zijn 18 zienswijzen ingediend. De definitieve besluiten zijn half februari door de bevoegde gezagen genomen. Vanaf 18 februari liggen alle besluiten ter inzage en op 19 februari begint de beroepstermijn te lopen. De beroepstermijn loopt tot en met 31 maart.

Officieel startmoment 16 november

Startsein uitvoering door vlnr Arie Mol (LievenseCSO), Jan Clement (Krinkels) en Ben Broens (RWS)

Startsein uitvoering door v.l.n.r. Arie Mol (LievenseCSO), Jan Clement (Krinkels) en Ben Broens (RWS)

Afgelopen maandag hebben we de start van de uitvoering door Krinkels-CSO officieel ingeluid. In de ochtend gaven onze bestuurders Ben Broens (RWS), Jan Clement (Krinkels) en Arie Mol (LievenseCSO) samen het startsein. Tijdens de veldexcursie in de middag hebben alle betrokkenen kunnen ervaren hoe de uitvoering in zijn werk gaat. De voorspelde regen bleef maandag gelukkig uit in de Loenensche Buitenpolder, waardoor het prima weer voor groenonderhoud was. Om elf uur gaven de directeuren samen het startsein aan de aannemer, waarna de eerste boom gekapt werd. Dit markeert voor ons het einde van anderhalf jaar voorbereiding en de overgang naar de daadwerkelijke uitvoeringsfase.

Niet alle stobben direct gefreesd door mogelijke niet-gesprongen explosieven

Stobben na verwijderen bomen

Stobben na verwijderen bomen

Uit het bureauonderzoek naar zogenoemde ‘niet-gesprongen explosieven’ blijkt dat het op verschillende plaatsen in de uiterwaarden niet zeker is dat er geen niet-gesprongen explosieven in de grond zitten. De stobben kunnen daar pas gefreesd worden als uit een detectieonderzoek blijkt dat het veilig is om in de grond te werken.