Onderzoek niet-gesprongen explosieven (NGE) loopt door

Detectie van niet-gesprongen explosieven

Detectie van niet-gesprongen explosieven

Zoals eerder aangekondigd zijn er verschillende uiterwaarden waar het werk nog niet helemaal afgerond kan worden, omdat niet duidelijk is of er nog niet-gesprongen explosieven (NGE) uit de Tweede Wereldoorlog aanwezig zijn. Door zorgvuldig onderzoek kost het wat meer tijd voordat er duidelijkheid is en de stobben van de verwijderde begroeiing gefreesd kunnen worden.

Broedseizoen gestart, werk alleen na ecologische check

Vogelnest aangetroffen tijdens ecologische check afgelopen winter

Vogelnest aangetroffen tijdens ecologische check afgelopen winter

Met de start van het voorjaar zijn de vogels overal weer begonnen met broeden. Om verstoring van broedende vogels te voorkomen en nesten te sparen, worden in principe geen werkzaamheden uitgevoerd gedurende het broedseizoen. Alleen wanneer uitstel niet mogelijk of wenselijk is, is uitvoering in deze periode toegestaan, mits uit een ecologische check vooraf blijkt dat er geen kans is op aanwezigheid van broedende vogels. Waar dat mogelijk is in de gebieden uit cluster 1, 2 en 3 rondt Krinkels-CSO de komende maanden het werk af. Na het broedseizoen staat de uitvoering van het kappen en maaien van cluster 4 gepland.

Laatste cluster vergunningaanvragen ter inzage

Schets eindsituatie Gouverneursche polder

Schets eindsituatie Gouverneursche polder

Van 21 april tot 1 juni ligt het vijfde en laatste cluster vergunningaanvragen vanuit Krinkels-CSO ter inzage. In dit cluster gaat het om kleine terreinaanpassingen om toekomstig beheer goed mogelijk te maken in acht uiterwaarden. Via www.coordinatiestroomlijn.nl kunt u de plannen inzien. Op deze website leest u ook hoe u hierop kunt reageren.

Verrassingen vanuit de natuur

Beversporen in de uiterwaard van Millingen aan de Rijn

Beversporen in de uiterwaard van Millingen aan de Rijn

In de ontwerpfase is uitgebreid onderzocht welke natuurwaarden in alle uiterwaarden voorkomen. Er zit natuurlijk tijd tussen onderzoek en uitvoering, waarin de natuur niet stil staat. Daarom onderzoekt onze ecoloog minimaal twee weken voor de start van de uitvoering of er ‘nieuwe’ beschermde soorten in het gebied zijn. Geen overbodige luxe bleek onlangs in Millingen!