Voortgang lopende vergunningaanvragen 6e cluster

Huissensche uiterwaard Noord

Huissensche uiterwaard Noord

Begin dit jaar lagen de vergunningaanvragen voor 3 uiterwaarden, namelijk de Huissensche waarden Noord, de Huissensche waarden Zuid en de Doorneburgse buitenwaard, ter inzage. Het besluit daarover is inmiddels definitief. De beroepstermijn liep tot 20 april en heeft geen reacties opgeleverd. Ook in dit gebied wordt de vegetatie pas verwijderd na het broedseizoen. Van te voren volgt een aankondiging van de uitvoering zoals u van ons gewend bent. Op de pagina uitvoeringsplanning zal te zijner tijd de planning worden opgenomen.

Afronden werkzaamheden in de uiterwaarden

Beeldbank RWS

Beeldbank RWS

Het afgelopen half jaar zijn we in veel uiterwaarden langs de Boven-Rijn, Maas, Waal, Pannerdensch kanaal en Boven-Merwede tegelijkertijd aan het werk geweest. In alle uiterwaarden waar we afgelopen maanden hebben gewerkt, zijn de rooi-, maai-, en freeswerkzaamheden volledig afgerond. De terreinen worden opgeruimd en schoon achtergelaten.

Terreinaanpassingen voor toekomstig beheer

Terreinaanpassingen

Terreinaanpassingen

De meeste uiterwaarden zijn na het verwijderen van de begroeiing eenvoudig te beheren als gras en akker. Voor enkele terreinsituaties is dit niet het geval. Daar is het beheer na het verwijderen van begroeiing lastig of kostbaar, bijvoorbeeld omdat de bodem te nat en slibrijk is. In dat geval hebben we ervoor gekozen om eenmalig het terrein aan te passen zodat het beheer als gras en akker wel makkelijk is.

Voortgang werkzaamheden rondom Varik

Nieuwe ontwerp Stiftsche uiterwaard

Nieuw ontwerp Stiftsche uiterwaard

In de ‘Aankondiging uitvoering’ van 20 oktober 2016 hebben we u geïnformeerd over de werkzaamheden in de uiterwaarden rondom Varik. De werkzaamheden in de Dreumelse waard en De Kop zijn ondertussen uitgevoerd. In de Stiftsche uiterwaard worden de werkzaamheden, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving, dit jaar niet meer gestart. In dit bericht brengen we u op de hoogte van de voortgang.