Terugblik op succesvolle samenwerking met terreineigenaren en beheerders

In ons werkgebied van de uiterwaarden langs de Boven-Rijn, de Waal, het Pannerdensch Kanaal, de Boven-Merwede en de bedijkte Maas hadden we te maken met circa 500 rechthebbenden. Wij kunnen met recht zeggen dat we verheugd zijn over het feit dat we met al deze rechthebbenden in goede verstandhouding tot overeenstemming zijn gekomen over het uitvoeren van de werkzaamheden in het kader van het Programma Stroomlijn. Wij bedanken daarom alle rechthebbenden voor hun constructieve houding en het meedenken over en meewerken aan de werkzaamheden op hun terreinen.

Laatste loodjes

We zijn in september gestart met de laatste werkzaamheden voor het Programma Stroomlijn in ons werkgebied van de uiterwaarden langs de Boven-Rijn, de Waal, het Pannerdensch Kanaal, de Boven-Merwede en de bedijkte Maas. In de uiterwaarden van Huissen, Lithse Ham en Stiftsche Waarden wordt de vegetatie verwijderd. In de Ruyterwaard worden de stobben van de reeds verwijderde bomen verwijderd en in de Gouverneursche polder en Willemspolder voeren we terreinaanpassingen uit in het kader van duurzaam beheer. Daarnaast kan het zijn dat we op een aantal plaatsen nog een laatste keer komen maaien om alle terreinen netjes te kunnen opleveren. Voor ons zijn het dus de laatste loodjes die we met de aandacht en zorg die u van ons gewend bent zullen uitvoeren.

Start werkzaamheden in de Willemspolder

In week 40 starten we met de werkzaamheden ‘Duurzaam Beheer’ in de Willemspolder. Dit is één van de uiterwaarden waar we naast het verwijderen van de vegetatie ook het terrein eenmalig aanpassen om het beheer van de uiterwaard te vergemakkelijken. In de Willemspolder is de vegetatie al verwijderd. We gaan nu enkel de nog de terreinaanpassingen uitvoeren. Omdat in de Willemspolder een beverburcht aanwezig is, heeft onze ecoloog tijdens de voorbereiding van de werkzaamheden zorgvuldig gekeken naar welke terreinaanpassingen als gevolg van de aanwezigheid van de bever niet kunnen worden uitgevoerd. Het leefgebied van de bever in de Willemspolder komt door het uitvoeren van de werkzaamheden niet in gevaar.

Vergunningaanvraag en informatiemarkt Lithse Ham

Ontwerp Lithse Ham

Ontwerp Lithse Ham

De vergunningaanvraag voor het verwijderen van begroeiing in de Lithse Ham (cluster 8) ligt ter inzage van 27 april tot en met 7 juni. Op 29 mei lichten we de plannen toe tijdens een informatiemarkt. Deze uiterwaard viel eerst buiten de opdracht van Krinkels-CSO omdat hier een ander project zou worden uitgevoerd. Nu duidelijk is dat dit niet doorgaat, heeft Rijkswaterstaat ons gevraagd om de begroeiing binnen de stroombaan in de Lithse Ham te verwijderen.