Verrassingen vanuit de natuur

Beversporen in de uiterwaard van Millingen aan de Rijn

Beversporen in de uiterwaard van Millingen aan de Rijn

In de ontwerpfase is uitgebreid onderzocht welke natuurwaarden in alle uiterwaarden voorkomen. Er zit natuurlijk tijd tussen onderzoek en uitvoering, waarin de natuur niet stil staat. Daarom onderzoekt onze ecoloog minimaal twee weken voor de start van de uitvoering of er ‘nieuwe’ beschermde soorten in het gebied zijn. Geen overbodige luxe bleek onlangs in Millingen!

Uitvoering in volle gang

Tractorsporen in de Middelwaard

Tractorsporen in de Middelwaard

Deze winter vindt de uitvoering van het kappen en maaien plaats in alle gebieden uit de eerste drie clusters vergunningen. Door de mogelijke aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven en de natte omstandigheden in veel uiterwaarden kan het werk niet overal in één keer plaatsvinden. De Uitvoeringsplanning laat zien wanneer het merendeel van het werk plaatsvindt. Als het werk er in uw uiterwaard nog niet klaar uit ziet, is de kans groot dat we terugkomen wanneer de omstandigheden beter zijn of er meer informatie beschikbaar is.

Voortgang vergunningaanvragen vierde cluster

Ewijcksche waard, waar geen begroeiing verwijderd wordt

Ewijcksche waard, waar geen begroeiing verwijderd wordt

In oktober en november 2015 lagen de vergunningaanvragen uit het vierde cluster ter inzage. Hierop zijn 18 zienswijzen ingediend. De definitieve besluiten zijn half februari door de bevoegde gezagen genomen. Vanaf 18 februari liggen alle besluiten ter inzage en op 19 februari begint de beroepstermijn te lopen. De beroepstermijn loopt tot en met 31 maart.