Terinzagelegging tweede cluster vergunningaanvragen gestart

Heesseltsche uiterwaard, één van de uiterwaarden in het tweede cluster

Heesseltsche uiterwaard, één van de uiterwaarden in het tweede cluster

Het tweede cluster vergunningaanvragen ligt van 19 juni tot 30 juli ter inzage in de gemeentehuizen van de gemeenten Duiven, Lingewaal, Lingewaard, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Oss, Overbetuwe, Rijnwaarden, Waalwijk, Woudrichem en Zaltbommel. Dit cluster bestaat uit 13 uiterwaarden waarvoor duidelijk is welke begroeiing Rijkswaterstaat in principe wil verwijderen. Alle stukken zijn ook via internet te bekijken op www.coordinatiestroomlijn.nl.

Eerste vergunningentrajecten uitvoering programma Stroomlijn vrijwel afgerond

Brakelsche Benedenwaarden, één van de uiterwaarden uit het eerste cluster vergunningaanvragen

Brakelsche Benedenwaarden, één van de uiterwaarden uit het eerste cluster

De ter inzage legging voor het eerste cluster vergunningaanvragen voor 14 uiterwaarden is rustig verlopen. Van de twee ingediende zienswijzen, waarvan één specifiek voor een uiterwaard en één algemeen over het programma Stroomlijn, hebben de bevoegde gezagen besloten dat deze niet leiden tot een aanpassing van de besluiten. Twee weken geleden zijn daarom de formele besluiten gepubliceerd. De beroepstermijn voor de definitieve besluiten loopt van 11 juni tot en met 23 juli. Deze zijn te bekijken via www.coordinatiestroomlijn.nl.

Terreinaanpassingen voor toekomstig beheer

Projectleider uitvoering Casper Rieter, Krinkels bv

Projectleider uitvoering Casper Rieter, Krinkels bv

Voor de meeste terreinsituaties geldt dat deze na het verwijderen van de begroeiing eenvoudig als gras en akker te beheren zijn. Er zijn echter terreinsituaties waar het beheer na het verwijderen van begroeiing lastig of kostbaar is, bijvoorbeeld omdat de bodem te nat en slibrijk is. In zo’n geval kan ervoor gekozen worden om eenmalig het terrein aan te passen. In dit artikel licht projectleider uitvoering Casper Rieter van Krinkels bv toe hoe dit er in de praktijk uit ziet.

Toelichting op specifieke uiterwaarden tijdens informatiemarkten

Poster informatiemarkt gemeente Neerijnen

Poster informatiemarkt gemeente Neerijnen

De hoeveelheid begroeiing die wellicht verwijderd moet worden en het belang dat daaraan wordt gehecht, verschilt nogal per uiterwaard. Ook spelen er in sommige uiterwaarden meerdere projecten op hetzelfde moment. Daarom houden we in een aantal uiterwaarden informatiebijeenkomsten, waarin we iedereen die geïnteresseerd is informeren over wat er precies gaat gebeuren. Op 29 juni organiseren we een informatiemarkt over de uiterwaarden Kerkewaard, Crobse waard en Rijswaard in het Kulturhus in Haaften. Ook organiseren we op 1 juli een informatiemarkt voor uiterwaarden Groenlanden en Buiten Ooij bij Staatbosbeheer Geldersche Poort in Ooij.