Vergunningaanvraag en informatiemarkt Lithse Ham

Ontwerp Lithse Ham

Ontwerp Lithse Ham

De vergunningaanvraag voor het verwijderen van begroeiing in de Lithse Ham (cluster 8) ligt ter inzage van 27 april tot en met 7 juni. Op 29 mei lichten we de plannen toe tijdens een informatiemarkt. Deze uiterwaard viel eerst buiten de opdracht van Krinkels-CSO omdat hier een ander project zou worden uitgevoerd. Nu duidelijk is dat dit niet doorgaat, heeft Rijkswaterstaat ons gevraagd om de begroeiing binnen de stroombaan in de Lithse Ham te verwijderen.

Voortgang lopende vergunningaanvragen 6e cluster

Huissensche uiterwaard Noord

Huissensche uiterwaard Noord

Begin dit jaar lagen de vergunningaanvragen voor 3 uiterwaarden, namelijk de Huissensche waarden Noord, de Huissensche waarden Zuid en de Doorneburgse buitenwaard, ter inzage. Het besluit daarover is inmiddels definitief. De beroepstermijn liep tot 20 april en heeft geen reacties opgeleverd. Ook in dit gebied wordt de vegetatie pas verwijderd na het broedseizoen. Van te voren volgt een aankondiging van de uitvoering zoals u van ons gewend bent. Op de pagina uitvoeringsplanning zal te zijner tijd de planning worden opgenomen.