Vergunningaanvraag en informatiemarkt Lithse Ham

Ontwerp Lithse Ham

Ontwerp Lithse Ham

De vergunningaanvraag voor het verwijderen van begroeiing in de Lithse Ham (cluster 8) ligt ter inzage van 27 april tot en met 7 juni. Op 29 mei lichten we de plannen toe tijdens een informatiemarkt. Deze uiterwaard viel eerst buiten de opdracht van Krinkels-CSO omdat hier een ander project zou worden uitgevoerd. Nu duidelijk is dat dit niet doorgaat, heeft Rijkswaterstaat ons gevraagd om de begroeiing binnen de stroombaan in de Lithse Ham te verwijderen.

Voortgang lopende vergunningaanvragen 6e cluster

Huissensche uiterwaard Noord

Huissensche uiterwaard Noord

Begin dit jaar lagen de vergunningaanvragen voor 3 uiterwaarden, namelijk de Huissensche waarden Noord, de Huissensche waarden Zuid en de Doorneburgse buitenwaard, ter inzage. Het besluit daarover is inmiddels definitief. De beroepstermijn liep tot 20 april en heeft geen reacties opgeleverd. Ook in dit gebied wordt de vegetatie pas verwijderd na het broedseizoen. Van te voren volgt een aankondiging van de uitvoering zoals u van ons gewend bent. Op de pagina uitvoeringsplanning zal te zijner tijd de planning worden opgenomen.

Afronden werkzaamheden in de uiterwaarden

Beeldbank RWS

Beeldbank RWS

Het afgelopen half jaar zijn we in veel uiterwaarden langs de Boven-Rijn, Maas, Waal, Pannerdensch kanaal en Boven-Merwede tegelijkertijd aan het werk geweest. In alle uiterwaarden waar we afgelopen maanden hebben gewerkt, zijn de rooi-, maai-, en freeswerkzaamheden volledig afgerond. De terreinen worden opgeruimd en schoon achtergelaten.

Onderzoek niet-gesprongen explosieven (NGE) loopt door

Detectie van niet-gesprongen explosieven

Detectie van niet-gesprongen explosieven

Zoals eerder aangekondigd zijn er verschillende uiterwaarden waar het werk nog niet helemaal afgerond kan worden, omdat niet duidelijk is of er nog niet-gesprongen explosieven (NGE) uit de Tweede Wereldoorlog aanwezig zijn. Door zorgvuldig onderzoek kost het wat meer tijd voordat er duidelijkheid is en de stobben van de verwijderde begroeiing gefreesd kunnen worden.